Usadlosť

Poľnohospodársku usadlosť VADALMÁŠ je možné využiť na

  •  poľnohospodársku výrobu a ovocinárstvo,
  •  chov poľnohospodárskych zvierat,
  •  poľovníctvo,
  •  turistický ruch

V usadlosti VADALMÁŠ sa nachádzajú stavby domu a garáže bez technickej infraštruktúry. Nehnuteľnosti sú napojené na verejný rozvod elektrickej energie. Verejné rozvody pitnej vody, kanalizácie a zemného plynu sa v usadlosti nenachádzajú, sú tu však vybudované vlastné vodné zdroje a žumpy. Okolo nehnuteľností sa nachádzajú betónové a prašné cesty.  

Samostatne stojaci, dvojpodlažný murovaný dom z roku 1948 je čiastočne podpivničený, s neupraveným podkrovím, so zastavanou plochou 147 m2.