Región

Poľnohospodárska usadlosť VADALMÁŠ sa nachádza v katastri obce Kolta, okres Nové Zámky.

Pre tento región je charakteristické, že jeho rovinatá časť je pokrytá černozemou a je takmer bez lesov. Regiónom pretekajú rieky Nitra, Žitava a okrajovo aj Hron. Od centra Podunajskej nížiny – mesta Nové Zámky je usadlosť vzdialená cca. 20 km.

V okolí sa nachádza množstvo termálnych prameňov napr. Podhájska, Tvrdošovce, Šurany, Komjatice a iné. Zloženie flóry a fauny je ovplyvnené povrchom a podnebím.

Nachádzajú sa tu tiež rašeliniská, piesčiny, lesostepi a lužné lesy. Dnes je v oblasti vybudovaných viacero rekreačných a turistických miest s bohatou históriou. Oblasťou tiež prechádzajú cykloturistické trasy.