Využitie

Využitie usadlosti Vadalmáš

Poľnohospodárska usadlosť Vadalmáš sa môže súčasne využívať hneď na viacero účelov. Usadlosť sa nachádza vo vidieckom prostredí slovenského juhu, v blízkosti rekreačných a turistických miest s bohatou históriou. Oblaťou prechádzajú cykloturistické trasy.

možné využitie

  • poľnohospodárska výroba a ovocinárstvo,
  • chov poľnohospodárskych zvierat vrátane rýb,
  • poľovníctvo,
  • turistický ruch
Ovocinárstvo Prostredie
Chov zvierat Chov rýb
Poľovníctvo Poľovníctvo
Turistika Relax

poloha usadlosti - okolie

Poľnohospodárska usadlosť Vadalmáš sa nachádza v Regióne Dolné Ponitrie - Nové Zámky v k.ú. Kolta časť Vadalmáš prístupná zo štátnej cestnej komunikácie Kolta - Čaka. Územie regiónu leží na Podunajskej nížine, ktorá sa rozdeľuje na Podunajskú rovinu a Podunajskú pahorkatinu. Podunajská rovina vypĺňa juh regiónu a je takmer bez lesov. Nachádza sa tu množstvo termálnych prameňov napríklad Podhájska, Tvrdošovce, Šurany, Komjatice, Bruty a iné. Zloženie flóry a fauny je ovplyvnené povrchom a podnebím. Nachádzajú sa tu rašeliniská, piesočiny, lesostepy a lužné lesy. V oblasti je veľa druhov chránených rastlín. Oblasť bola osídlená v predhistorickej dobe čoho dokladom sú nálezy z mohyly v obci Dedinka susediacej bezprostredne s obcou Kolta. Mohyla pochádza asi z 13. st.pnl a vo svetovom rebríčku sa radí na 7. miesto podľa významu.

Copyright © 2006 TIL - Andrej Madro. Všetky práva vyhradené.