Sklad

Rozdelenie nehnuteľností - sklad

Samostatne stojaci, murovaný, jednopodlažný, jednoloďový objekt
v tvare „T“ postavený v roku 1940.

plocha:
- 412,50 m2

výška:
- 2,81 m

Copyright © 2006 TIL - Andrej Madro. Všetky práva vyhradené.